Regulamin

Warunki gwarancji

Warunki reklamacji

Gwarancja nie obejmuje

Zwrot

Warunki gwarancji

 • Producent oświadcza, iż wykonany przez nie go produkt został zaprojektowany i wykonany, aby spełnić najwyższe standardy jakości i trwałości
 • Producent obejmuje każdy wyprodukowany przez nie go towar okresem 12 miesięcznej gwarancji.
 • Produkt nie może być używany w warunkach ekstramalnych takich jak burze, silny wiatr, grad itp. Namioty handlowe można stosować do temperatury powietrza niemniejszej niż -15 C.
 • Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń typu pogiętych elementów metalowych czy porwanego pokrycia. W przypadku uszkodzeń należy dokonać napraw i dopiero użytkować.
 • Namiot szybkiego montażu powinien zostać rozłożony na równej powierzchni. Nie może być usytuowany w sąsiedztwie drzew lub pochyłych dachów. Śnieg i lód mogą spowodować uszkodzenia.
 • Przy wietrze powyżej 10km/h należy zamocować obciążniki. Przy wietrze powyżej 40 km/h należy bezwzględnie złożyć namiot.
 • Namioty nie mogą pozostać bez nadzoru podczas deszczu. Należy upewnić się czy woda nie zalega na pokryciu namiotu. Masa wody może spowodować uszkodzenia.
 • Zaleca się demontaż dachu każdorazowo po złożeniu namiotu. Niewłaściwe rozłożenie plandeki na złożonym stelażu, może spowodować uszkodzenie materiału.
 • Przed spakowaniem plandeki do pokrowca , należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia oraz wodę. Długotrwałe przechowywanie plandeki w warunkach wilgotności, może spowodować jej odbarwienia.

Warunki reklamacji

 • Kupujący po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia jego jakości.
 • Reklamowany towar należy dostarczyć do producenta osobiście bądź wysłać paczką pocztową z kopią dokumentu zakupu. Towar musi być zabezpieczony do transportu.
 • W przypadku wysyłki należy dołączyć pismo z rodzajem usterki oraz opisem w jaki sposób powstała.
 • W terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru producent udzieli informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. Jeśli uzna reklamację za uzasadnioną producent poinformuję również o sposobie jej załatwienia i terminie jej wykonania.
 • Producent zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem uwzględnionej reklamacji do klienta
 • Producent zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem uwzględnionej reklamacji do klienta

Gwarancja nie obejmuje

 • Wad i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towaru bądź niestosowaniem się do instrukcji pielęgnacji i konserwacji.
 • Wyblaknięcia materiału powstałego w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV
 • Produktów, które zostały modyfikowane bądź naprawiane przez klienta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.

Zwrot

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz 827) kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru.
 • Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony umowy oświadczyły , ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego wszelkie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Kolorem standardowym , w jakim produkujemy towar jest kolor biało – niebieski oraz biało-zielony, każdy inny kolor jest wykonywany na specjalne zamówienie i jest traktowany jako „ niestandardowy , wykonany na indywidualne zamówienie”.
 • Wyślij paczkę listem Poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej. W środku powinien się znajdować dokument zakupu oraz informacja z danymi potrzebnymi do zwrotu pieniędzy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem
 • Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzeć zwrot w ciągu 14 dni kalendarzowych i w tym terminie po ewentualnym jego pozytywnym rozpatrzeniu zwrócić pieniądze klientowi.

Towar należy wysłać na adres:

P.P.H.U. Gra-Lech Grażyna Jarząb Jordanów 19A 95-060 Brzeziny 46 874 25 18

RussiaCzechGermanEnglishPoland