Regulamin

Warunki gwarancji

Warunki reklamacji

Gwarancja nie obejmuje

Zwrot

Warunki gwarancji

 • Producent oświadcza, iż wykonany przez nie go produkt został zaprojektowany i wykonany, aby spełnić najwyższe standardy jakości i trwałości
 • Podstawą rękojmi mogą być wyłącznie wady ukryte powstałe wyłącznie z winy producenta w niezużytym towarze. Podstawą dochodzenia roszczeń nie mogą być naturalne zużycia lub uszkodzenia mechaniczne tj. zarysowania, przetarcia, przecięcia, złamania
 • Producent obejmuje każdy wyprodukowany przez nie go towar okresem 12 miesięcznej gwarancji, liczonym od dnia wystawienia dokumentu zakupu.
 • Produkt nie może być używany w warunkach ekstramalnych takich jak burze, silny wiatr, grad itp. Produkty firmy Gra-Lech s.c. można stosować do temperatury powietrza niemniejszej niż -15 C.
 • Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń typu pogiętych elementów metalowych czy porwanego pokrycia. W przypadku uszkodzeń należy niezwłocznie dokonać napraw i dopiero użytkować.
 • Produkty powinny zostać rozłożone na równej powierzchni. Nie mogą być usytuowane w sąsiedztwie drzew lub pochyłych dachów. Śnieg i lód mogą spowodować uszkodzenia.
 • Do namiotów ekspresowych przy wietrze powyżej 20km/h należy zamocować obciążniki. Przy wietrze powyżej 40 km/h należy bezwzględnie złożyć namiot.
 • Produkty firmy Gra-Lech s.c. nie mogą pozostać bez nadzoru. Nagła zmiana pogody tj. deszcz, burza, wichury mogą uszkodzić produkty. Należy również upewnić się czy woda podczas opadów atmosferycznych nie zalega na pokryciu towaru. Masa wody może spowodować uszkodzenia.
 • W przypadku namiotów ekspresowych zaleca się demontaż dachu każdorazowo po złożeniu namiotu. Niewłaściwe rozłożenie plandeki na złożonym stelażu, może spowodować uszkodzenie materiału.
 • Przed spakowaniem towaru do pokrowca , należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia oraz wodę. Długotrwałe przechowywanie plandeki, która posiada zabrudzenia lub w warunkach wilgotności, może spowodować jej odbarwienia oraz może wpłynąć na jakość

Warunki reklamacji

 • Kupujący po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia jego jakości.
 • Reklamowany towar należy dostarczyć do producenta na swój koszt, osobiście bądź wysłać paczką pocztową z kopią dokumentu zakupu. Towar musi być odpowiednio zabezpieczony do transportu ( Jeśli był wcześniej wysyłany do klienta za pomocą firmy kurierskiej towar musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w taki sam sposób, w jaki został odebrany )
 • W przypadku wysyłki należy dołączyć pismo z rodzajem usterki oraz opisem w jaki sposób powstała.
 • W terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru producent udzieli informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. Jeśli uzna reklamację za uzasadnioną producent poinformuję również o sposobie jej załatwienia i terminie jej wykonania ( maksymalny termin do 14 dni roboczych od poinformowania o uznaniu reklamacji).
 • Producent zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem uwzględnionej reklamacji do klienta

Gwarancja nie obejmuje

 • Wad i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towaru bądź niestosowaniem się do instrukcji pielęgnacji i konserwacji.
 • Wyblaknięcia materiału powstałego w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV
 • Produktów, które zostały modyfikowane bądź naprawiane przez klienta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.

Zwrot

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz 827) kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru.
 • Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony umowy oświadczyły , ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego wszelkie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Kolorem standardowym , w jakim produkujemy towar jest kolor biało – niebieski oraz biało-zielony, każdy inny kolor jest wykonywany na specjalne zamówienie i jest traktowany jako „ niestandardowy , wykonany na indywidualne zamówienie”.
 • Wyślij paczkę listem Poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej. W środku powinien się znajdować dokument zakupu oraz informacja z danymi potrzebnymi do zwrotu pieniędzy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem
 • Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzeć zwrot w ciągu 14 dni kalendarzowych i w tym terminie po ewentualnym jego pozytywnym rozpatrzeniu zwrócić pieniądze klientowi.

Towar należy wysłać na adres:

Gralech s.c. Jordanów 19A 95-060 Brzeziny 46 874 25 18

RussiaCzechGermanEnglishPoland